توضیحات

استپر موتور یا موتور پله ای دریچه گاز(Throttle Body Stepper Motor)

این قطعه از یک شیر و یک موتور پله ای تشکیل شده است و وظیفه آن باز و بست و کنترل یک مسیر کنار گذر بین قبل و بعد از دریچه ی گاز در حالت های گذرای موتور می باشد.

موتور پله ای،موتوری است که با گرفتن پالسهای الکتریکی مربعی(دراینجا پالسهای مربعی با دامنه 12 ولت ارسالی از ECU) یک مرحله میچرخد.

موتور پله ای استفاده شده در خودروهای انژکتوری دارای پله های 1/8 درجه می باشند یعنی با رسیدن یک پالس 12 ولت مربعی یک مرحله معادل 1/8 درجه میگردد.برای چرخیدن یک دور کامل بایستی (200✖︎1/8=360)200پالس بدان ارسال  گردد

کورس خطی نوک شیر متصل به آن 8 میلی متر می باشد.چرخیدن موتور به اندازه یک مرحله (1/8 درجه) نوک شیر0/04 میلیمتر جابجا میگردد.

ECU  برای کنترل موارد زیر به این موتور فرمان میدهد:

1-کنترل دور در جای موتور در هنگام استارت موتور و در زمان گرفتن باراضافی از موتور مانند فعال ساختن کمپرسور کولر یا پمپ فرمان هیدرولیک و …

2-جلو گیری از بسته شدن ناگهانی مسیر هوای ورودی به موتور در هنگام برداشتن ناگهانی پا از روی پدال گاز

3-کمک به تسریع شتابگیری خودرو در هنگام فشردن ناگهانی پدال گاز

4-تنظیم مخلوط هوا و سوخت در صورت نیاز به هوای اضافی

محل قرار گیری استپر موتور بر روی بدنه دریچه گاز می باشد.

عیوبی که در صورت خرابی موتور پله ای(استپر موتور)در عملکرد موتور ظاهر می گردد:

1-درصورت گرفتگی مسیر کنار گذر موتور یا شافت استپر موتور،موتور در دور درجا بد کارخواهد کرد.

2-گیر پاژ نمودن شافت استپر موتور باعث عدم توانایی ECU در کنترل موقعیت موتور پله ای گشته و با توجه به موقعیت شافت استپر موتور،باعث روشن نشدن خودرو و یا کارکردن در دور بالاتر از دور تعریف شده در ECU  در حالت دور در جا خواهد گشت.

3-در حال کار کردن موتور در دور درجا با فعال ساختن  کمپرسور کولر،موتور دچار لرزش شدید گشته و یا خاموش میگردد.

4-در هنگام رانندگی با خودرو در دورهای بالا یا بارهای زیاد موتور مانند حرکت در سربالایی،با برداشتن پا از روی گاز بصورت ناگهانی،موتور دچار سکته می گردد.

روشهای تست استپر موتور:

-پس از بررسی اتصالات و دسته سیم،توسط دستگاه عیب یاب به قسمت تست عملگرها رفته و عملکرد آنرا چک می نماییم.

-درحال دور در جا کمپرسور کولر را فعال می نماییم،در این حال به عقربه دور موتور نگاه میکنیم،دور موتور بایستی ابتدا کمی کاهش و دوباره به مقدار اولیه خود بازگردد.درصورت مشاهده ی پدیده ای غیر از این،موتور پله ای(استپر)یا مسیر کنارگذر ایراد دارد.

-توسط دستگاه عیب یاب،تعداد مرحله موتور پله ای در حالت دور در جا را در قسمت اندازه گیری پارامترها با یک موتور سالم مقایسه می نماییم؛در صورتیکه اختلاف فاحشی وجود داشته باشد،می تواند ناشی از گرفتگی مسیر کنار گذر یا عملکرد نا صحیح موتور پله ای باشد.

-تست اهمی استپر موتور:

توسط اهم متر مقاومت دوسر سیم پیچ های موتور پله ای را اندازه گیری می نماییم.

این مقاومت بین پایه های 1و4 یا 2و3 باستی بین 45تا55 اهم باشد

نکته مهم:

-این قطعه قابل تعمیر نبوده و بایستی تعویض گردد.

-درصورت گرفتگی مسیر کنارگذر فقط با دستمال خشک و تمیز یا با اسپری خشک بایستی مسیر را تمیز نمود.

-در صورت تعویض آن بایستی موتور پله ای به ECU دوباره تعریف گردد.اینکار با بازکردن سوییچ به مدت 10 ثانیه سپس بستن سوییچ به مدت 10 ثانیه و سپس روشن نمودن موتور بدون گاز دادن انجام می شود.