توضیحات

سنسورموقعیت دریچه گاز(Throttle Position sensor)

این سنسور موقعیت دریچه گاز را توسط یک سیگنال ولتاژ به مرکز کنترل الکترونیکی اعلام می کند.

سنسور موقعیت دریچه گاز از یک پتانسیومتر متغیر سه پایه تشکیل شده است که بصورت هم محور با محور دریچه گاز نصب می گردد.ولتاژ+5 ولت از طرف ECU  به یکی از پایه ها رسیده  و پایه دیگری اتصال منفی از ECU  را تامین می نماید.پایه سوم سنسور با توجه به موقعیت دریچه گاز یک سیگنال ولتاژ متغیر بین 0.7تا4.8 ولت به ECU  ارسال می نماید.

ECU  از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

1-محاسبه مقدار دبی حجمی هوای ورودی به موتور (جهت محاسبه مقدار سوختی که باید تزریق شود).

2-شناسایی وضعیت های دریچه گاز(دور در جا،نیمه باز،کاملا باز)

3-شناسایی و تشخیص وضعیتهای مختلف موتور(شتابگیری مثبت،شتابگیری منفی…)

1 محور دریچه گاز،2مسیر مقاومت یک،3مسیر مقاومت،4بازوی جاروبک همراه با جاروبک،5اتصالات الکتریکی

تست سنسور دریچه گازسنسور دریچه گاز

تعداد پایه:3

پایه 1:اتصال منفی از ECU

پایه 2:تغذیه 5 ولت از ECU

پایه 3:سیگنال ولتاژ خروجی سنسور

وطیفه سنسور دریچه گاز

محل قرارگیری این سنسور بر روی دریچه گاز می باشد.محور دریچه گاز از یک طرف به سیم پدال گاز و از طرف دیگر به این سنسور متصل می باشد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-در صورت خرابی سنسور در دورهای بالا باعث قطع سوخت پاشی و نوسان دور موتور می شود.

2-درصورت سرد بودن موتور،در دمای نرمال موتور و دور نرمال ،دور موتور بصورت خود بخود بالا می رود.

3-در حالت های شتابگیری خودرو،موتور دچار وقفه یا ریپ می گردد.

روش های تست سنسور:

-با اتصال دستگاه عیب یاب به قسمت پارامترها می رویم در حالت دور در جا و بسته بودن دریچه گاز مقدار ولتاژ خروجی بایستی 0.7 ولت باشد.و با گاز دادن به موتور مقدار ولتاژ بایستی افزایش یابد.

-در صورت ثبت خطایی به این نام پس از بررسی اتصالات سوکت و دسته سیم،توسط دستگاه عیب یاب خطای مربوطه را پاک می کنیم در صورت ثبت دوباره خظا دلالت بر خرابی این سنسور دارد.

-تست اهمی،مولتی متر را در حالت اندازه گیری مقاومت(اهم متر)قرار می دهیم،دو سر پروب مولتی متر را به دو پایه 1و2 وصل می کنیم؛مقدار مقاومت بایستی در حدود  4 کیلو اهم باشد.با اتصال یکی از پروبها به پایه ی 2 و دیگری به پایه 3 و چرخاندن محور دریچه گاز،بایستی مقاومت تغییر نماید.درغیر اینصورت سنسور معیوب می باشد و باید تعویض گردد.

نکات مهم:

ECU با استفاده از اطلاعات این سنسور،سنسور دمای هوا و فشار منیفولد مقدار دبی جرمی هوای ورودی به موتور را اندازه گیری می کند.

-در خودروهای پژو206 که دارای سنسور موقعیت دریچه گاز می باشند،این سنسور از نوع اثر هال بوده و میتوان عملکرد آن را توسط تست اهمی چک نمود.