توضیحات

سنسوردورموتور یاموقعیت میل لنگ(Engine Speed Sensor)

این سنسور یک حسگر القایی – مغناطیسی ساده است که در مقابل چرخ دندانه داری که بر روی فلایویل قرار دارد،نصب می شود.

سنسور شامل یک آهنربا،یک هسته آهنی نرم به همراه سیم پیچ مسی می باشد.اساس کار این سنسور بر مبنای قانون القای مغناطیسی می باشد.حرکت چرخ دندانه دار در مقابل میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط آهنربا باعث تغییر میدان گذرنده از سیم پیچ می شود.این تغییر میدان در سیم پیچ یک جریان الکتریکی متغیر سینوسی ایجاد می نماید.دامنه و فرکانس این سیگنال سینوسی متناسب با دور موتور می باشد هرچه دور موتور بالا برود فرکانس و دامنه این سیگنال نیز افزایش خواهد یافت.

محیط چرخ دندانه دار بر 60 قسمت مساوی تقسیم شده است.چرخ دندانه دار دارای 58 دندانه می باشد که بر فواصل مساوی از یکدیگر قرار دارند و جای دو دندانه بر روی آن خالی می باشد.زمانی که سنسور مقابل این جای خالی قرار می گیرد،بیانگر یک موقعیت خاص از سیلندر ها می باشد که برای ECU  تعریف گردیده است.

در برخی خودروها مانند L90 تعدادی از دندانه ها پهنای بیشتری نسبت به یکدیگر دندانه ها دارند.

تعداد پایه:3

پایه های 1 و2:سیگنال تولیدی سنسور

پایه 3:محافظ سیگنال در برابر نویز،متصل به بدنه

ECU  از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می کند:

1-محاسبه زمان جرقه زنی

2-محاسبه دور موتور

3-تنظیم دور آرام

4-تشخیص حالت موتور(ECU با استفاده از اطلاعات این سنسور،سنسور فشار منیفولد و سنسور موقعیت دریچه گاز،حالتهای دور در جا،نیمه بار و تمام بار را شناسایی می نماید.)

محل قرارگیری این سنسور برروی پوسته کلاچ مقابل فلایویل می باشد.فاصله نوک سنسور با دندانه های فلایویل حدود 1+-mm  است،که قابل تنظیم نمی باشد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-در صروت هر گونه خرابی سنسور و نرسیدن اطلاعات به ECU،موتور روشن نخواهد شد(در صورتیکه روشن شدن خودرو با استفاده از اطلاعات سنسور میل سوپاپ برای ECU تعریف نشده باشد.)

2-در صورت آلودگی نوک سنسور با براده های آهن،گریس و زوغن،بعلت رسیدن اطلاعات غلط به ECU،موتور در دورهای مختلف بد کار خواهد کرد.

3-حرکت و پرشهای عقربه دور موتور بصورت غیر معمول،Cut off های نابهنگام در دورهای پایین،می تواند ناشی از کارکرد ناصحبح این سنسور باشد.

روش های تست سنسور دور موتور:

-بااندازه گیری توسط اهم متر،مقدار دو سر سیم پیچ سنسور بایستی بصورت زیر باشد.

پژو405 و پارس،سمند،پیکان:R=300-400 اهم

پژو 206:R=200-400 اهم

موتور ملی:R=950-850 اهم

-مقایسه سیگنال تولیدی سنسور با سیگنال مرجع توسط دستگاه عیب یاب Diag 2000  در منوی Reference Range

-قطع شدن پمپ بنزین در حین استارت زدن می تواند ناشی از خرابی این سنسور باشد.برای اینکار ابتدا با بازکردن سوئیچ به صدای بکار افتادن پمپ بنزین به مدت 3تا5 ثانیه گوش می کنیم(که این دال بر عملکرد صحیح رله دوبل  و پمپ بنزین دارد).سپس موتور ر ااستارت می زنیم،اگر پمپ بنزین در حین استارت زدن از کار بیافتد حاکی از وجود عیب در ارسال اطلاعات از این سنسور دارد.

در صورتیکه گوش دادن به صدای پمپ مشکل باشد می توان با وصل کردن یک شمع به سر یکی از وایرها و مشاهده جرقه زنی آن در حین استارت زدن موتور این موضوع را کنترل نمود.اگر در حین استارت زدن جرقه در سر شمع دیده شود حتما سنسور سالم می باشد.

نکات مهم:

-این سنسور از نوع Passive  می باشد یعنی نیاز به منبع تغذیه ندارد.دربرخی از خودروها از سنسور اثرهال که یک سنسور Active می باشد استفاده خواهد گردید.

-بعلت استفاده از آهنربا در این سنسور آلودگی هایی نظیر براده آهن،گریس و روغن بر روی کارکرد آن اثرات نامطلوبی دارد به همین دلیل در موتور های جدید این سنسور با نوع اثرهال جایگزین می شود.

-در صورت استفاده از سنسور میل سوپاپ در سیستم سوخت رسانی،از اطلاعات آن بهنوان پشتیبان برای سنسور میل لنگ استفاده می شود.