توضیحات

سنسور ضربه(Knock Sensor)

این سنسور ضربات و نوسانات حاصل از احتراق نامطلوب(کوبش) ر ابه صورت یک سیگنال آشکار ساخته و به ECU ارسال می نماید.ECU با تحلیل این سیگنال آوانس جرقه را به نحوی تصحیح می نماید که کوبش پایان یابد.

این سنسور از نوع پیزو الکتریک بوده و ارتعاشات و ضربات حاصل از کوبش را که در بلوکه سیلندر ایجاد می گردد،آشکار سازی می نماید.پیزو الکتریک قطعه ای است که در اثر تغییر حجم ولتاژ تولید می کند.

ECU از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

1-تنظیم صحیح آوانس جرقه

2-جلوگیر از ایجاد پدیده ی کوبش در سیلندر

محا های نصب سنسور ضربهعملکرد سنسور ضربه

سنسور ضربه

تعداد پایه:2یا3

پایه های 1و2:سیگنال خروجی سنسور

پایه 3(در صورت وجود) :محافظ سیگنال در برابر نویز،متصل به بدنه

طریقه ی تست سنسور ضربه

در محصولات ایرانخودرو که از یک سنسور استفاده می شود،محل قرارگیری این سنسور بین سیلندر2و3 می باشد.در صورت استفاده از 2 سنسور کوبش در موتور،یکی بین سیلندر 3و4 نصب میشود.در برخی سیستم های پیشرفته که کنترل آوانس هر سیلندر به صورت مستقل از دیگر سیلندر ها صورت می گیرد؛برای هر سیلندر یک سنسور ضربه نصب می گردد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-درصورت خرابی این سنسور به دلیل رسیدن اطلاعات غلط به ECU،موتور با لرزش کار خواهد کرد.

2-به دلیل بهم خوردن زمان صحیح جرقه زنی و تغییر آوانس جرقه،دمای موتور بالا می رود.

3-خرابی سنسور ضربه باعث افزایش جزئی مصرف سوخت می شود.

4-در صورت خرابی این سنسور چراغ اعلام عیب روشن خواهد شد.

روش تست سنسور ضربه:

-این سنسور تست اهمی یا ولتاژی ندارد.

-در صورت گزارش خطایی برای این سنسور توسط ابتدا اتصالات را بازبینی نموده سپس توسط دستگاه عیب یاب خطای گزارش شده را از حافظه پاک می نماییم.درصورت ثبت دوباره خطا توسط ECU بایستی سنسور تعویض گردد0

نکات مهم:

-این سنسور از نوع Passive می باشد یعنی نیازی به منبع تغذیه ندارد.

-گشتاور سفت  کردن پیچ این سنسور 2.5kg.m  می باشد.در صورت شل شدن پیچ سنسور چراغ اخطار عیب یاب روشن می شود.

-فیلر ناصحیح سوپاپ ها یا تایم ناصحیح موتور،باعث روشن شدن چراغ اعلام عیب و ثبت ایراد در کارکرد این سنسور در حافظه ECU می گردد.