توضیحات

سنسورموقعیت میل سوپاپ(Camshaft Position Sensor)

اساس کار این سنسور اثرهال می باشد.این سنسور از یک آهن ربای دائمی و یک IC اثرهال تشیکل گردیده است.

شار مغناطیسی که توسط آهن ربا تولید می شود از داخل IC  اثرهال عبور می نماید.

هر گاه این میدان مغناطیسی توسط دندانه های دیسکی که بر روی میل سوپاپ نصب می گردد منحرف شود،IC اثرهال یک ولتاژ مربعی بین دوپایه این سنسور ایجاد می نماید.

این سنسور برروی موتورهایی نصب می گردد که یا از کویلهای تکی برای هر سیلندر و یا پاشش ترتیبی استفاده میکنند.در پژو206 تیپ پنج و شش سیستم DEPHIA کار این سنسور را از طریق پایه کوئل انجام می دهد.

سنسور میل سوپاپوظیفه ی سنسور میل سوپاپ

روش های مهم تست سنسور میل سوپاپ

تعداد پایه:3

پایه 1:تغذیه سنسور 12 ولت

پایه 2:سیگنال تولیدی سنسور

پایه3:محافظ سیگنال در برابر نویز،متصل بدنه

ECU از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

1-شناسایی سیلندر برای جرقه زنی

2-شناسایی و محاسبه زمان دقیق پاشش برای هر سیلندر

3-شناسایی سیلندرهایی که احتراق ناقص در آنها صورت می گیرد.

4-پشتیبانی اطلاعات سنسور دور موتور(2✖︎دور میل سوپاپ=دور میل لنگ)

محل قرارگیری این سنسور برروی سرسیلندر و در یک سر میل سوپاپ می باشد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-جرقه زنی موتور ریتارد شده و با کمی ریپ کار می کند.

2-مقدار مصرف سوخت کمی افزایش می یابد؛زیرا در صورت خرابی این سنسور حالت پاشش توسط ECU  از ترتیبی به گروهی تغییر می یابد.در اثر این استراتژی ECU،مقدار آلودگی نیز افزایش می یابد.

روش های تست:

-توسط دستگاه عیب یاب در قسمت پارامترها،مقدار آوانس جرقه را در دور آرام چک می نمائیم.

اگر از مقدار استاندارد کمتر بود؛ می تواند ناشی از خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ باشد.

-مقایسه سیگنال تولیدی سنسور با سیگنال مرجع توسط دستگاه عیب یاب Diag 2000 در منوی Reference Range

-در صورتی که کد خطای مربوطه در حافظه ثبت شده باشد ابتدا سوکت سنسور مورد نظر را از نظر سولفاته شدن و دسته سیم را از جهت اتصال مناسب چک می نمائیم.سپس خطا را توسط دستگاه عیب یاب پاک می کنیم.در صورتی که خطا مجددا ظاهر شود سنسور خراب بوده و بایستی تعویض گردد.

نکات مهم:

-در برخی موارد فیلر نا صحیح سوپاپ ها باعث ایجاد جرقه ریتارد از حد بهینه در موتور می گردد.این عیب بایستی از عیب خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ تفکیک گردد.

-این سنسور تست اهمی یا ولتاژی ندارد و تنها می توان برق 12 ولت ارسالی به آن را توسط ولتمتر کنترل نمود.

-در موتور های دارای سنسور موقعیت میل سوپاپ مانند پژوRoa و باردو با ECU ی زیمنس،ECU قابلیت اداره موتور با سنسور موقعیت میل سوپاپ را دارا می باشد.در حالت موتور روشن اگر سنسور موقعیت میل لنگ از کار بیفتد و یا قطع شود،موتور به کار خود ادامه خواهد داد و این حالت از امکانات نرم افزاری ECU است.در خودروی پژو پارس ELX با ECU ی مدل BOSCH MP7.3 این حالت تعریف نگردیده است.