توضیحات

سنسور سرعت خودرو(Vehicle Speed Sensor)

عملکرد این سنسور بر پایه اثرهال می باشدو سرعت خودرو را توسط یک پالس الکتریکی مربعی با دامنه 12 ولت ،به ECU اعلام می کند.فرکانس سیگنال ارسالی به ECU  متناسب با سرعت شفت خروجی گیربکس می باشد.ارسال سیگنال در سرعتهای بالای 4 کیلومتر بر ساعت صورت میگیرد.

ECU  از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

1-مشخص نمودن سرعت خودرو و نمایش آن بر روی پشت آمپر

2-شتابگیری خودرو را در هنگام تعویض دنده بهینه می نماید.

3-وضعیت موتور و  خودرو را از نظر بار موتور(حرکت در سراریزی،سربالایی و یا کفی)،سرعت و … تشخیص می دهد.

محل قرارگیری این سنسور بر روی پوسته گیربکس و بر روی دنده کیلومتر شمار می باشد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-در هنگام توقف های ناگهانی موتور خاموش میشود.

2-هنگام قرارگیری خودرو در سربالایی،بارهای زیاد بر روی موتور و یا هنگام تعویض معکوس دنده،موتور ریپ می زند.

3-نوسانات ناگهانی عقربه کیلومتر شمار(شلاق زدن)نشان از خرابی سنسور دارد.

سنسور کیلومتر وظیفه ی سنسور سرعت

تعداد پایه ها:3

پایه 1:تغذیه 12 ولت

پایه2:اتصال بدنه

پایه3:سیگنال

تست سنسور سرعت

روش های تست سنسور:

-پس از اطمینان از درستی اتصالات،سوکت ها و دسته سیم،با متصل کردن دستگاه عیب یاب Diag 2000 و جک زدن بر روی یکی از چرخهای محرک خودرو را در منوی پارامترها چک می کنیم.

-پس از اطمینان از درستی اتصالات،سوکت ها و دسته سیم،با متصل کردن دستگاه عیب یاب خطا را از حافظه ECU پاک می نماییم؛درصورت مشاهده دوباره ی خطا سنسور معیوب می باشد.

-با استفاده از دستگاه شبیه ساز PWM نیز میتوان خرابی سنسور کیلومتر بررسی نمود.

نکات مهم:

در خودروهای مجهز به سیستم ABS مانند 206 و شبکه CAN،این سنسور نصب نمی شود و بجای آن از اطلاعات سنسور دور چرخها استفاده می گردد که از طریق شبکه برای پشت آمپر ارسال می گردد.

-تغذیه این سنسور 12 ولت بوده و از رله دوبل یا مستقیما از سوئیچ تامین میشود.

-این سنسور تست اهمی یا ولتاژی ندارد ولی می توان ولتاژ12 ولت ارسالی به آن را توسط ولتمتر اندازه گیری می نماید.

-در ECU های SEIMENS نصب شده برروی خودروی سمند و VALEO(SLC) نصب شده بر روی خودروهای پژو پارس و 405 تعداد دفعات شیفت ECU ،تعداد دفعات قطع کردن سنسور سرعت خودرو و زمان های کارکردECU بدون اطلاعات این سنسور در حافظه ی ECU ضبط می شود.یا جدا نمودن این سنسور دور موتور از 3000 دور بر دقیقه بالاتر نخواهد رفت.