توضیحات

سنسور دمای مایع خنک کننده موتور(Coolant Temperature Sensor)

این سنسور میزان دمای مایع خنک کننده موتور را به ECU گزارش می دهد.سنسور دمای مایع خنک کننده موتور یک مقاومت از نوع N.T.C (Negative Temperature Coefficient) (یا مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی)می باشد.در مقاومت های NTC، با افزایش دما مقدار مقاومت کاهش یافته و بالعکس دما مقدار مقاومت آن افزایش می یابد.

ECU از اطلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می کند:

1-تشخیص حالتهای موتور اعم از استارت سرد،استارت گرم و …

2-کنترل موتور در حالت استارت سرد(ساسات)برای سریع تر رسیدن موتور به دمای نرمال کاری 80 درجه سانتی گراد

3-گزارش دمای موتور به نشان دهنده های پشت آمپر

4-کنترل فن سیستم خنک کننده موتور

5-کنترل کمپرسور کولر در صورت بالارفتن بیش از حد دمای موتور

محل قرارگیری این سنسور برروی سرسیلندر و در روی محفظه ی ترموستات می باشد.

وظیفه ی فشنگی اب

تعداد پایه:2

پایه 1:اتصال منفی از ECU

پایه2:تغذیه 5 ولت از ECU

فشنگی اب

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-اگر خرابی این سنسور بصورت اتصال کوتاه (مقاومت کم)باشد؛در واقع سنسور دمای بالای موتور را به ECU  گزارش نموده و خودرو در هوای سرد روشن نمی شود.

2-اگر خرابی این سنسور به صورت قطعی در مدار(مقاومت زیاد)باشد؛ECU این حالت را به عنوان دمای کم موتور قلمداد می نماید.موتور روشن می شود ولی در دور آرام بد کار می کند و طبیعتا مصرف سوخت بالا می رود و موتور دود می کند.

روش های تست سنسور:

-بااتصال دستگاه عیب یاب و رفتن به منوی اندازه گیری پارامترها،مقدار دمای مایع خنک کننده موتور با مقدار واقعی مقایسه می نماییم.در صورتی که اختلاف فاحشی وجود داشته باشد اتصالات را بازبینی نموده و خطای مربوطه را از حافظه پاک می کنیم.در صورتی که این اختلاف اصلاح نشود؛سنسور معیوب بوده و بایستی تعویض گردد.

-با اندازه گیری مقاومت دو سر سنسور و با توجه به دمای مایع خنک کننده،مقدار مقاومت بایستی مطابق جدول باشد

-توسط دستگاه عیب یاب یا مولتی متر مقدار مقاومت را به صورت پیوسته تا زمانی که موتور گرم شود کنترل می نماییم.با گرم شدن مایع خنک کننده،میزان مقاومت سنسور بایستی کاهش یابد.

نکات مهم:

-کم بودن مایع خنک کننده از مقدار استاندارد باعث اندازه گیری نا صحیح دمای موتور توسط سنسور خواهد شد.

-در خودروهای 405،سمند و پژو پارس از 3 عدد سنسور به رنگ های زیر استفاده شده است:

سوکت آبی:اطلاعات به پشت آمپر

سوکت سبز:اطلاعت به ECU موتور

سوکت قهوه ای:اطلاعات به کنترل یونیت فن خنک کننده(در خودرو هایی که عملکرد یونیت فن را ECU  انجام میدهد این سنسور حذف شده است.) و از نوع PTC  می باشد.

-در خودروهای 405،سمند و پژو پارس بدون کنترل یونیت فن خنک کننده موتور،سنسور با سوکت قهوه ای حذف شده است.

-در برخی خودروها مانند پیکان و پژو RD  از  یک سنسور با رنگ سوکت سبز و آبی و دارای 3 پایه استفاده شده است.پایه های 1و2 اطلاعات دما را به ECU و پایه 3 به پشت آمپر ارسال می نماید.

-در برخی خودروها در صورت خرابی این سنسور یا وجود قطعی در مدار آن،ECU  برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه  به موتور،فن های سیستم خنک کننده موتور را با دور بالا و بطور پیوسته  بکار می اندازد و دمای مایع سیستم خنک کننده موتور را در منوی اندازه گیری پارامتر ها بسیار بالا گزارش می نماید.