توضیحات

سنسور فشار هوای منیفولد(Manifold Air Pressure)

این سنسور وظیفه ی اندازه گیری فشار هوای منیفولد و گزارش آن را بصوزت تغییرات ولتاژی به ECU  بر عهده دارد.در این سنسور چهار عدد مقاومت از نوع پیزورزیستیو بوده که بر یک دیافراگم ضخیم انعطاف پذیر که زیر آن متصل به فشار مرجع است،قرار گرفته اند.این چهار مقاومت برروی یک پل و تستون به یکدیگر متصل اند.فشار اعمالی به دیافراگم باعث تغییر مقاومت،مقاومت های موجود در پل گردیده و سیگنال تولیدی آنها توسط یک مدار تقویت کننده به ECU  ارسال می گردد.ولتاژ خروجی این سنسور بین0.25تا 4.75 ولت میباشد.افزایش ولتاژ به معنای افزایش فشار هوای داخل منیفولد(کاهش خلاء)می باشد.به دلیل آنکه مقدار فشار هوای داخل منیفولد معیاری از بار موتور می باشد؛به این سنسور،سنسور بار موتور نیز گفته می شود.

ECU  از طلاعات این سنسور برای موارد زیر استفاده می نماید:

1-سنجش میزان بار موتور

2-اندازه گیری میزان جرم هوای ورودی به موتور(با استفاده از سیگنال این سنسور،سنسور دمای هوا و زاویه ی دریچه گاز)

3-جبران کاهش فشار هوا در ارتفاعات و تغییر آوانس جرقه

وظیفه سنسور منیفولد

عملکرد سنسور منیفولد تست سنسور منیفولد

تعداد پایه:3

پایه 1:سیگنال ولتاژ خروجی

پایه 2:تغذیه 5 ولت از ECU

پایه3:اتصال بدنه از ECU

سنسور منیفولد

محل قرارگیری این سنسوردر خودروهای پژو 206،پیکان و پژو RD  بر روی منیفولد هوای ورودی به موتور و در خودروهای پژو 405،سمند و پژو پارس روی سینی فن جلوی خودرو است که خلاء منیفولد توسط یک شیلنگ رابط به آن وصل می گردد.

عیوبی که در صورت خرابی این سنسور در موتور ایجاد می گردد:

1-در صورت اتصال پایه ی سیگنال با بدنه،فشار هوای منیفولد به صورت نادرست(کم)به ECU  ارسال می گردد.لذا سوخت تزریق شونده توسط ECU  کمتر از میزان واقعی بوده و موتور با لرزش خاموش می شود.

2-در صورت اتصال پایه ی سیگنال با برق +5 ولت،فشار هوا بسیار بیشتر از مقدار واقعی به ECU گزارش می شود.در این صورت سوخت تزریقی توسط انژکتور ها بیش از حد لازم موتور بوده و موتور دود شدیدی(سیاه رنگ)تولید می نماید.

3-در صورت خرابی این سنسور موتور در استارت سرد بد روشن می شود.(با چندین مرتبه استارت زدن)

4-هر گونه نشتی منیفولد هوا(چه از طریق واشرها و چه از طریق شیلنگ خلاء رابط به سنسور)باعث گزارش اشتباه مقدار فشار هوای داخل منیفولد به ECU  شده و موتور بد کار میکند(در این حالت ECU هیچ خطایی را گزارش نخواهد کرد).

5-در صورت گرفتگی در شیلنگ متصل به آن یا کشیدن و قطع کردن شیلنگ متصل به این سنسور،ECU  مقدار فشار هوای منیفولد را در قسمت اندازه گیری پارامترها 1 اتمسفر نشان خواهد داد و موتور با لرزش کار نموده و دود سیاه رنگ تولید خواهد کرد.

روش های تست سنسور منیفولد:

-در صورت گزارش خطا توسط ECU به نام این سنسور پس از بررسی اتصالات الکتریکی،توسط دستگاه عیب یاب خطا را پاک می نماییم.درصورت ظاهر شدن دوباره ی آن سنسور معیوب است.

-مقایسه ی میزان فشار هوای داخل منیفولد در دور درجا با مقدار فشار هوای منیفولد موتوری سالم (قبل از این بایستی از صحت عملکرد قطعات مکانیکی موتور اعم از سوپاپ ها،رینگ ها و …اطمینان حاصل نمود).

نکات مهم:

-در برخی خودروها مانند پژو 206،پژو Roa و باردو سنسور دمای هوای ورودی و سنسور فشار به صورت مجتمع در یک مجموعه قرار دارند.

-هر گونه ایراد در این سنسور باعث افزایش مصرف سوخت و به کار کردن موتور در تمام حالات می گردد.

-در بررسی این سنسور حتما گرفتگی شیلنگ رابط بایستی کنترل گردد.

-این سنسور تست اهمی ندارد.