توضیحات

کویل کروز

مخصوص خودروهای تیپ 3

ساخته شده در شرکت صنایع کروز