توضیحات

کویل کروز

مخصوص خودروهای با موتور تیپ 5

ساخته شده در شرکت صنایع کروز